Bước đi mới của gốm sứ Hải Dương

Bước đi mới của gốm sứ Hải Dương

08:27, 25/11/2014

 

(Chinhphu.vn) –  Hải Dương muốn từng bước đưa ngành gốm sứ, đặc biệt gốm Chu Đậu trở thành sản phẩm có giá trị cao, món quà “chuyên chở” truyền thống văn hóa – lịch sử Việt Nam ra thế giới.

Gốm sứ Hải Dương đang có bước phát triển mới.

Là một trong những thương hiệu có tiếng trên phạm vi toàn quốc, nhưng sứ Hải Dương đã trải qua không ít thăng trầm. Nhà máy Sứ Hải Dương thành lập năm 1960, nay là Công ty cổ phần Sứ Hải Dương, là 1 trong 14 nhà máy đầu tiên đại diện cho 14 ngành công nghiệp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Nhưng từ khi đất nước mở cửa cho đến năm 2008, Công ty thua lỗ đến 63% vốn điều lệ và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 4,6 lần, chủ yếu nợ quá hạn. Thị phần sứ của Công ty này trên cả nước khi đó chỉ chiếm 2-3%. Phía trước là bờ vực phá sản.  Nhưng với những bước đi thích hợp, Công ty đã phục hồi và phát triển.

Cùng với đó là nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác tham gia sản xuất gốm, sứ, như Công ty CP Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương (trước đây là Công ty Hapro Chu Đậu), Công ty CP Gốm Chu Đậu, Công ty TNHH Sứ Thanh Long, Công ty TNHH Thủy Minh và nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm sứ có quy mô nhỏ khác rải rác ở làng nghề gốm sứ Cậy, làng nghề gốm Chu Đậu… Một giai đoạn mới của gốm sứ Hải Dương được mở ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, trong những năm qua, sản lượng gốm sứ sản xuất trên địa bàn tỉnh không ngừng gia tăng, năm 2009 đạt 13,94 triệu sản phẩm, đến năm 2014 ước đạt trên 23 triệu sản phẩm.

Công ty CP Sứ Hải Dương đạt trên 12 triệu SP/năm, Công ty CP Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương sản xuất 10 triệu SP/năm, công ty CP Gốm Chu Đậu sản xuất 1,5 triệu sản phẩm/năm…

Thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ ngày càng được mở rộng ở trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gốm sứ đã duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiển, để giúp cho thương hiệu sứ Hải Dương có thể tiếp tục đứng vững và có sức cạnh tranh trên thị trường, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành này.

Bên cạnh việc ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tỉnh sẽ ưu tiên tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến công; quảng bá, giới thiệu sản phẩm gốm sứ cổ truyền và sứ dân dụng của Hải Dương với nhiều hình thức đa dạng và phong phú; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp gốm sứ Hải Dương ngày càng vững mạnh.

Tỉnh Hải Dương cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất như giảm tiền thuê đất ở mức thấp nhất, giám sát ổn định giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gốm sứ.

Đặc biệt, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi để tạo hạt nhân phát triển nguồn nhân lực trong tỉnh; nghiên cứu, quy hoạch và tổ chức các tour, tuyến du lịch gắn với các làng nghề gốm, sứ của Hải Dương.

Mục tiêu cuối cùng làtừng bước đưa ngành gốm sứ Hải Dương, đặc biệt là gốm Chu Đậu trở thành sản phẩm có giá trị cao, món quà tặng hấp dẫn, góp phần quảng bá truyền thống văn hóa và lịch sử của Hải Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thế giới.

Hà Bình