Mô tả

 Kích thước bình:

Hoa Lam – h: 470, Ø:250 mm.