Bình rượu nhật

100.000

Description

Kích Thước:

h: 19, Ø:8,5 mm