Bình Tài lộc – 01 (LH06-01) Vẽ hoa cỏ dây leo

5.500.000

Mô tả

 Bình Tài Lộc- LH06

Size: 01
Kích thước:  h: 320 mm
Ф: 300 mm