Bình Tài lộc – 02 (LH06-02) Vẽ hoa cỏ dây leo

4.500.000

Mô tả

Bình Tài Lộc- LH06

Size: 02
Kích thước:  h: 240 mm
Ф: 220 mm