Bình Tài lộc – 03 (LH06-03) Vẽ hoa cỏ dây leo

2.000.000

Mô tả

Bình Tài Lộc- LH06

Size: 03
Kích thước:  h: 170 mm
Ф: 150 mm