Bình Tỳ Bà (loại to)

17.500.000

Mô tả

Kích thước bình:

Tỳ Bà – h: 320, Ø:300 mm