Bộ 10 bát sứ Cẩm Thạch kiểu Nhật hoa Ban Mai Xanh

128.500

Mô tả

Bộ 10 bát sứ Cẩm Thạch hoa Ban Mai Xanh kiểu Nhật