Bộ trà bầu Sắc thu Sứ Cẩm Thạch

156.000

Bộ trà bầu Sắc thu Sứ Cẩm Thạch là sản phẩm truyền thống của Công ty CP Sứ Hải Dương và Sứ Chu Đậu Hải Dương

Mô tả