Cặp bình phong thủy (Hoa Lam – Tỳ Bà nhỏ) Nền Xanh

1.500.000

Mô tả

Kích Thước:

 H: 190, Ø:140 mm