Cặp bình phong thủy (Loại to) Hoa Lam – Tỳ Bà – Lộc Thọ

35.000.000

Mô tả

Cặp Hoa Lam – Tỳ Bà

Size:  To

Kích thước:

– Hoa Lam: h:710 mm,
Ф: 365 mm
– Tỳ Bà: h: 540 mm
Ф: 380 mm