Cặp Lọ hoa LH07 – Loại nhỏ ( Vẽ cảnh cá trông trăng)

8.280.000

Mô tả

Kích Thước:

 S2: h: 370, Ø:200 mm