Lục bình 195 (LH05)- Vẽ Lưỡng Long chầu Nguyệt

4.025.000

Mô tả

Kích Thước:

 H:380, Ø:135 mm