Lục bình 195 (LH05)- Vẽ cành trúc

4.025.000

Mô tả

Kích Thước:

h: 380, Ø:135 mm