Lục bình 390 (LH07)- Vẽ cảnh bốn mùa

4.140.000

Mô tả

Kích Thước:

h: 370, Ø:200 mm