Trống đồng họa tiết vàng kim

500.000

Description

Kích Thước:

h: 9,5, Ø:12,5 mm