Góp sức hồi sinh một thương hiệu Việt

Góp sức hồi sinh một thương hiệu Việt

TP - Câu chuyện của một Tổng Giám đốc thuộc thế hệ 7X, trưởng thành trong thời kỳ đổi mới với cơ duyên gắn bó với Sứ Hải Dương (nhà máy từng có thời làm ăn bi đát) cùng cách hồi sinh doanh nghiệp được xem như một ví dụ sống động về làm mới doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Sản phẩm được …