Uncategorized

Gốm sứ nội: Nhặt mảnh vụn từ thị trường 5.000 tỷ

Gốm sứ nội: Nhặt mảnh vụn từ thị trường 5.000 tỷ

Gốm sứ nội: Nhặt mảnh vụn từ thị trường 5.000 tỷ Tạp chí Doanh Nhân, tập san của Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 12/12/2012 10:49:32 SA Tổng doanh số toàn thị trường gốm sứ gia dụng Việt Nam đạt bình quân khoảng 5.600 tỷ đồng một năm, nhưng các cơ sở sản xuất …